WhatApp  
  • Няма продукти в количката.
  • Няма продукти в количката.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, можете да намерите ТУК

Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция или по друг начинс който сте се съгласили, като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ

Имате право да се откажете от настоящия договор за покупко-продажба и да върнете закупена стока, без да посочвате причини за това, в срок до 14 календарни дни, считано от датата на получаване на съответната стока

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, както и да върнете закупената стока при условие, че продуктът е в оригиналната си опаковка, вид и качество – не е носен, рязан, пран, гладен, горен, пробождан, скъсан, замърсен и е с оригиналните си вътрешни и външни етикети. Заедно с артикула следва да изпратите копие на издадената разписка за платен Пощенски Паричен Превод (ППП) или фискален бон (ако е приложимо) , както и попълнена форма за връщане или замяна.

 

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес: гр. Варна, ул. Хан Кубрат № 7а, БГДРЕХИ ТРЕЙД ООД без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня на получаване на стоките при Вас. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите по връщането са за сметка на клиента!

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

Ще извършим възстановяването на средствата по начина по който сме ги получили или по друг начин с който сте се съгласили, което във всеки случай няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Вас.

Моля, пазете разписката за платен ППП или касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За упражняване правото на отказ  с цел доказване на обстоятелството, че стоките са закупени от БГДРЕХИ Трейд ООД се изисква разписка за платен ППП или касов бон.

 

Пратки изпратени без недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за упражняването на правото на отказ от договора от разстояние  ще бъдат връщани на подателя, като всички разходи и рискове свързани с това са за сметка на подателя.

 

Суми се изплащат само след получаване на стоките или след получаване на надеждно доказателство, че стоките посочени в заявлението за упражняване правото на отказ са изпратени във вид отговарящ на посоченото в настоящите условия.

 

БГДРЕХИ ТРЕЙД ООД запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес https://bgdrehi.com . Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.

 

 

 

0